top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Zelfs Erica ziet ze Vlieghen


We ontvingen alweer een nieuwe lading munitie____


Met een nieuw "live optreden" van Celeval-adviseur Erica Vlieghe op de VRT valt andermaal de perverse rol op die de media spelen in het controleren van de mainstream en het onderdrukken van kritische tegenstemmen. We leven zogezegd in een democratie, er is een grondwettelijke vrijheid van drukpers, maar in de praktijk beheerst het journalistieke establishment het discours, het bepaalt wie zijn stem mag laten horen en het legt zichzelf een politiek correcte censuur op die ronduit benauwelijk is. Met onze openbare omroep vooraan. Vandaag zijn ook de sociale media aan de beurt. Ook daar wordt het net langzaam dicht gehaald. Het is schrikwekkend, die pensée unique die bijna viraal-besmettelijk de ronde doet en de bandbreedte van het vrije spreken en schrijven stelselmatig versmalt.


We dachten met het foute discours van Erica aan Immanuel Kant: ‘sapere aude’, durf te denken, gebruik uw verstand, laat u niet in slaap wiegen. Of nog: laat u niet muilkorven. We hebben behoefte aan méér politieke incorrectheid, wars van alle taboes en beperkingen.

Eén opmerking van de Celeval-adviseur illustreert de schaapjesindoctrinatie : "...het aantal besmettingen, is terug gestegen omdat veel Belgen teruggekeerd zijn van verlof uit het buitenland en omdat het schooljaar op 01.09.2020 begonnen is..."


Het is noodzakelijk om op deze verklaring te repliceren, daar noch het ene noch het andere correct is.


1./ Wat betreft de beweerde stijging van het aantal besmettingen :


Op het tijdstip dat u de hiervoor genoemde verklaringen hebt verricht, waren de cijfers bij Sciensano zoals hierna volgt.

Er waren op dat ogenblik geen andere cijfers geregistreerd noch gekend. De cijfers die ik gisteren geraadpleegd heb zijn dienvolgens identiek als deze die u ter kennis zijn gebracht of u zelf geconsulteerd hebt voor dat u uw mededelingen hebt gedaan.


08.09.2020 : 14.811 testen - 96 positief - 0,65% 07.09.2020 : 15.591 testen - 131 positief - 0,84% 06.09.2020 : 10.331 testen - 126 positief - 1,22% 05.09.2020 : 19.470 testen - 296 positief - 1,52% 04.09.2020 : 25.629 testen - 686 positief - 2,68% 03.09.2020 : 23.512 testen - 647 positief - 2,75% 02.09.2020 : 29.840 testen - 567 positief - 1,90% Gemiddeld aantal positieve testen in 7 dagen : 364,14 Gemiddeld percentage positieve testen : 1,156%


Week voordien : 01.09.2020 : 28.233 testen - 569 positief - 2,20% 31.08.2020 : 19.660 testen - 633 positief - 3,22% 30.08.2020 : 10.600 testen - 117 positief - 1,10% 29.09.2020 : 19.072 testen - 192 positief - 1,01% 28.08.2020 : 25.128 testen - 612 positief - 2,44% 27.08.2020 : 21.322 testen - 535 positief - 2,51 % 26.08.2020 : 24.609 testen - 524 positief - 2,13% Gemiddeld aantal positieve testen in 7 dagen : 387,14 Gemiddeld percentage positieve testen : 2,087%


Uit de cijfers zoals ze gisteren bestonden, blijkt dat het gemiddeld percentage per week ( 7 dagen ) van positieve testen in verhouding het totaal aantal testen procentueel niet gestegen was, doch gedaald.


We spreken over het voorgaande in de Verleden Tijd omdat ik deze ochtend, 11.09.2020, vastgesteld heb dat Sciensano de cijfers, voor de zoveelste keer op rij, met terugwerkende kracht sedert 01.09.2020 heeft gewijzigd. Het lijkt er steeds meer op dat men daar nog met Commodore 64 werkt.

Gezien transparantie over de cijfers en correcte informatie van overwegend belang zijn, heb ik dezelfde denkoefening opnieuw gemaakt, doch dit maal op basis van de nogmaals aangepaste cijfers.

08.09.2020 : 30.905 testen - 551 positief – 1,78% 07.09.2020 : 22.372 testen - 652 positief - 2,92 % 06.09.2020 : 10.940 testen - 144 positief - 1,32% 05.09.2020 : 19.778 testen - 296 positief - 1,48 % 04.09.2020 : 26.293 testen - 686 positief - 2,61% 03.09.2020 : 23.903 testen - 647 positief - 2,71% 02.09.2020 : 30.048 testen - 567 positief - 1,88% Gemiddeld aantal positieve testen in 7 dagen : 506,14 Gemiddeld percentage positieve testen : 2,1 %


Week voordien : 01.09.2020 : 28.233 testen - 569 positief - 2,20% 31.08.2020 : 19.660 testen - 633 positief - 3,22% 30.08.2020 : 10.600 testen - 117 positief - 1,10% 29.09.2020 : 19.072 testen - 192 positief - 1,01% 28.08.2020 : 25.128 testen - 612 positief - 2,44% 27.08.2020 : 21.322 testen - 535 positief - 2,51 % 26.08.2020 : 24.609 testen - 524 positief - 2,13% Gemiddeld aantal positieve testen in 7 dagen : 387,14 Gemiddeld percentage positieve testen : 2,087%


Indien wij, het volk, deze aangepaste cijfers mogen geloven, is het aantal positieve testen de afgelopen 7 dagen gestegen met 0,013% in verhouding tot de week voordien, wat o.i. verwaarloosbaar is in verhouding tot het totaal aantal testen die uitgevoerd zijn.

We zouden dan ook graag zien dat u nadere duiding verschaft over uw stelling.

Een en ander brengt mij meteen ook bij de heikele problematiek van de dataverwerking door het Datacenter van Sciensano dat in maart 2020 werd opgericht.


Het is u ongetwijfeld niet onbekend dat de dagelijkse dataverwerking door Sciensano manueel geschiedt en niet elektronisch via digitale drager. Alle CSV-bestanden van Sciensano zijn een knoeiboel van formaat. Wanneer des CSV- bestanden omgezet worden in Excell is deze knoeiboel nog duidelijker zichtbaar.


De Excell inzake het totaal aantal testen vermeldt slechts één globaal cijfer per dag. Het dagelijks cijfers wordt systematisch aangepast tot één week ervoor. Er kan op geen enkele wijze uitgemaakt worden hoeveel testen er per provincie en/of gemeente uitgevoerd zijn, noch welke testunits hoeveel testen hebben uitgevoerd.


Er bestaan twee Excells inzake het totaal aantal positieve testen ( die u en uw collega’s kwalificeren als “ besmettingen “ of “ gevallen “ ).

De eerste (provincie ) vermeldt de datum, de provincie, de regio, de leeftijdscategorie, het geslacht en aantal positieve testen van de dag. In deze Excell zijn er veel blanco lijnen tussen de data en tevens behoorlijk veel NA ( zonder datum, zonder provincie, zonder leeftijd ) en tevens een aantal waar minstens één van de data ontbreekt. Hoe verklaart u dat ? De tweede ( gemeenten ) maakt dagelijks een opsomming van alle gemeenten die dit land rijk is met elke dag, voor elke gemeente, de vermelding “ minder dan 5 “ of “ meer dan 5 “. Wat is het nut van deze Excell ?

Een kat vindt haar jongen niet terug in de CVS inzake de dagelijkse hospitalisaties per provincie. Deze Excell wordt – net zoals overigens deze van het aantal positieve testen en het aantal doden – op zeer amateuristische wijze ingevuld : cijfer,komma, cijfer, komma, cijfer, komma … Er kan enkel op basis van de historiek op lijn 1 uitgemaakt worden op wat elk cijfer betrekking heeft.


We zouden graag van u vernemen op welke wijze de data overgemaakt worden aan Sciensano, wie de invoer van de data waarneemt en hoe dit geschiedt? En, veel belangrijker nog, wie de ingevoerde data controleert teneinde na te gaan of de manueel geregistreerde cijfers wel correct zijn. Bestaat er een Raad van Toezicht of enig ander controle orgaan binnen Sciensano? Ik stel u deze vraag omdat ik er naar gezocht heb maar niets gevonden.


2./ Wat betreft de beweerde oorzaak van de beweerde stijging van het aantal besmettingen

2.a. Kinderen op school

Het nieuwe schooljaar is inderdaad op 01.09.2020 opnieuw begonnen. Ingevolge uw advies, dat door de noodregering op de letter gevolgd is geworden, dragen alle leerkrachten en kinderen +12 jaar de ganse dag een mondmasker in de klas.

U beschouwt het indringend verzoek van de oorspronkelijk 70 artsen ( aantal dat inmiddels gegroeid is naar 231 artsen en 800 medisch geschoolde gezondheidsprofessionals ) tot afschaffing van de mondmaskerplicht pp school als “ anekdotisch “, waarvan akte. Maar, wil u dan eens goed uitleggen op welke parameters u zich baseert om hun verzoek van de tafel te vegen ?


Transparantie is essentieel. Het volk heeft geen boodschap aan loze woorden en vage beweringen die niet onderbouwd zijn.


Gezien ik op dit punt aanhoudend op mijn honger blijf zitten heb ik de cijfers van Sciensano - specifiek voor wat betreft de kinderen- geanalyseerd.


Hieronder een overzicht van het totaal aantal positieve testen :

01.09.2020 : Totaal aantal testen : 28.244 0 – 9 jaar : 14 positief 10-19 jaar : 89 positief 02.09.2020 : Totaal aantal testen : 30.048 0 – 9 jaar : 29 positief 10 -19 jaar : 74 positief 03.09.2020 : Totaal aantal testen : 23.903 0 – 9 jaar : 36 10 -19 jaar : 101 04.09.2020 : Totaal aantal testen : 26.293 0 – 9 jaar : 47 positief 10 – 19 jaar : 124 positief 05.09.2020 : Totaal aantal testen : 19.788 0 – 9 jaar : 17 positief 10 – 19 jaar : 55 positief 06.09.2020 : Totaal aantal testen : 10.940 0 – 9 jaar : 6 positief 10 – 19 jaar : 19 positief 07.09.2020 : Totaal aantal testen : 22.372 0 – 9 jaar : 64 10 -19 jaar : 123 08.09.2020 : Totaal aantal testen : 30.905 0 – 9 jaar : 39 positief 10 -19 jaar : 93 positief


Op een totaal van 166.200 testen hebben 891 kinderen en jongeren tussen 0 en 19 jaar de afgelopen 8 dagen positief getest. Dat is 0,538% mevrouw Vlieghe.

Zoals uw weet betekent “ positief “ niet dat de persoon ziek is of ziek wordt en dit al zeker niet in de categorie van de kinderen.


Ziekenhuisopnames van kinderen tussen 0 en 19 jaar kan ik helaas niet beoordelen gezien hierover bij Sciensano geen cijfers beschikbaar zijn. De desbetreffende Excell van Sciensano vermeldt enkel het aantal mensen dat dagelijks opgenomen wordt, het aantal mensen die het ziekenhuis verlaten, het totaal aantal hospitalisaties op datum per provincie en het aantal personen op ICU op datum.

Op 10.09.2020 ( laatst geregistreerde cijfers ) lagen er in gans het land 147 mensen in het ziekenhuis waarvan 39 op ICU.

24 mensen hebben gisteren het ziekenhuis verlaten.

Volgens de Excell van Sciensano zijn er sinds 01.03.2020 exact 3 personen overleden in de categorie 0 -24 jaar. 1 in Vlaamse Brabant op 30.03 en op 12.07.2020 en 1 op 14.08.2020 in Brussel.


Ruim 90% van de overlijdens zijn 65+ jaar, maar dat u wist u wellicht al. Steven Van Gucht, spreekbuis van Sciensano heeft ons recentelijk nog verblijdt met de mededeling dat 54% van de overlijdens 85+ was, “een aantal “ overlijdens dubbel geteld zijn en “ een aantal” overlijdens niet Covid gerelateerd waren.

De motaliteiticijfers zijn weliswaar nog niet aangepast in de CVS en Excells van Sciensano, maar dàt weten we dan toch al.


Hoe komt u er, in het licht van het voorgaande, bij om te stellen dat het aantal besmettingen gestegen is door het feit dat de kinderen sinds 01.09.2020 terug naar school gaan ? Pro memorie, met mondmasker.

Zoals ik de cijfers begrijp is het aantal positieve testen in de categorie 0 – 19 jaar verwaarloosbaar ten opzichte van het totaal aantal testen dat tijdens het referentie tijdvak is uitgevoerd en heeft de aanvang van het schooljaar geen enkel effect had op het aantal besmettingen.


2.b. reizigers uit het buitenland

De incubatie periode van Sars-Coc2 bedraagt tussen de 5 en 14 dagen. Dit is althans wat ons steeds is medegedeeld.

Indien het “ aantal besmettingen, dixit uw stelling, de afgelopen week gestegen is “ door uit het buitenland terugkerende reizigers “ wil de logica dat er in voorkomend geval tijdens de tweede helft van augustus een grote uittocht is geweest van reizende Belgen die eind augustus/begin september “ besmet “ zijn terug gekomen uit het buitenland. Is dat zo ?


Beschikt u over concrete cijfers die aantonen dat en hoeveel terugkerende reizigers een negatieve impact hebben gehad op de evolutie van het Covid Virus?

Ik zie namelijk vrijwel geen verschil tussen het percentage positieve testen van de afgelopen 8 dagen in verhouding tot het percentage van de week voordien. Kan u daar nadere duiding over verschaffen?


Ik wens van de gelegenheid gebruik te maken om u ook verdere uitleg te vragen over de periode voordien.


Tijdens de lock-down hebben duizenden Belgen noodzakelijke ( beroeps)verplaatsingen gemaakt naar het buitenland en is ons land ook verrijkt geworden met het bezoek van tal van buitenlanders die naar België zijn gereisd uit beroepsoverwegingen. Heeft dit geleid tot een explosie aan nieuwe besmettingen uit die hoek ?

Na het opheffen van de lock-down zijn de maatregelen gestaag versoepeld Van zodra het toegelaten was om terug naar bepaalde nader gedefinieerde landen te reizen, hebben de Belgen massaal hun koffers gepakt om in het buitenland even te bekomen van het strenge juk waaronder zij gedurende maanden gebukt hadden gelopen. Zeer veel mensen hebben ook uitstapjes gemaakt naar de kust, de Ardennen en eender welke ander schitterende locatie in dit land. In die periode was er geen mondmaskerverplichting buiten. Deze plicht evenals verplichte quarantaine maatregelen en tal van ander regels zijn pas nadien ingevoerd.

Heeft de herwonnen vrijheid van het volk geleid tot een explosie van het aantal besmettingen? Uit de cijfers van Sciensano die door een paar specialisten in dataverwerking in grafiek zijn gebracht ( zie hieronder ), blijkt dat het besmettingspercentage zich sinds 26.04.2020 situeert tussen de 2 -3 % van het totaal aantal testen en hierin geen wijziging is gekomen, niet naar aanleiding van de verschillende massa manifestaties die hebben plaats gevonden, niet naar aanleiding van de heropening van de Horeca en ook niet naar aanleiding van het reisgedrag van de Belgen noch ingevolge de opstart van het nieuwe schooljaar.


We kunnen alles aannemen mits u uw uitspraken en standpunten staaft aan de hand van concrete, niet mis te verstane cijfers en andere noodzakelijke data. Het gebrek aan transparantie langs uw zijde voor deze noodregering is schrijnend.
____

Als politici blijven capituleren voor de virologen wordt onze democratie een virocratie.

Elk plezier wordt geofferd in de strijd tegen het virus, en elke feest- en cultuurzaal wordt drooggelegd en herschapen in een mortuarium van doffe ellende. Sluitingsuur, uitgaansverbod en nachtklok, de verbodsideologie is besmettelijk.


De mondkapjesplicht heeft absurde dogmatische vormen aangenomen die ons economisch en sociaal ten gronde richten. De economische giganten, van Colruyt tot Amazon, worden met megasprongen groter en rijker terwijl onze kleine winkeliers en zelfstandigen gedecimeerd worden. Iedereen wordt opgehokt in sociaal isolement, elk voor zich in zijn eigen bubbel. Er sterven meer oudjes van eenzaamheid dan in het ziektebed. Angst wordt een gewoonte, en gewoonte een depressie. Het leven wordt gemarginaliseerd en het hart wordt weggesneden uit ons sociaal weefsel.


De "collaterale" schade wordt steeds groter. De maatregelen doden. De conclusies van Viruswaanzin zijn bijzonder sterk en wetenschappelijk gedocumenteerd. Wat niet kan gezegd worden van de onderbouwing van de meeste maatregelen (bvb. lockdown, mondmaskers en de avondklok) - dat bewijzen nu ook de recentste data. Steun viruswaanzin.be in haar strijd tegen de disproportionele en niet wetenschappelijk onderbouwde vrijheidsbeperkingen en van-de-pot-gerukte-verplichtingen. Elke donatie is welkom: https://www.viruswaanzin.be/donatie .


____

Credits: Carine Knapen

2,405 views42 comments

Recent Posts

See All

42件のコメント@Flora: ten eerste ben ik blij dat er nog kritische leraars/leraressen bestaan die zelf kunnen nadenken, en eerlijk gezegd denk ik dat jullie sterk in de minderheid zijn :-(

Ten tweede heb ik volop respect voor wat je doet, en hoe je dat volhoudt. Jouw liefde voor de kinderen en hun opvoeding moet wel heel groot zijn. Hoeveel van hen gaan hierdoor maanden-/jaren-/levenslange trauma's aan overhouden ? Zelfs als men binnenkort zou toegeven dat het allemaal 1 grote hoax was, opgezet spel, doorgestoken kaart, dan nog zal de psychische schade immens zijn.

De 80-plussers die nu met dergelijke doodsangst zitten, gaan dit geen 60 jaar meer moeten meedragen. Dat is volgens mij nog hun enige geluk. De oudjes die er…

いいね!

Dank u flora voor deze toelichting. Zoals gezegd geen kinderen, maar, is perfect zoals ik het me voorstelde.

Goed dat u nadenkt over die ontsmettingsmiddelen. U hebt gelijk.

Dat van ranst en co es bewijst dat die gels virussen doden. Das niet wat wij aan de unief geleerd hebben. Nog erger, indien mogelijk : ik nam een flesje van die gels in de winkel. Buiten de prijs die schandalig duur is, stond daar een formule op die volgens mij zelfs technisch niet mogelijk is...

Ge hoort het goed en ge hebt het goed begrepen.

Ik daag trouwens eenieder uit om die voor mijn neus te komen maken. ...

Ik ging naar een apotheek( waar ik nog niet kwam); Die vroeg…


いいね!

Flora Blomme
Flora Blomme
2020年9月15日

@vanwilderode. Als leerkracht kan ik u alleen maar gelijk geven. Weyts wil als minister van onderwijs de kwaliteit van het onderwijs terug omhoog krijgen, maar blijkbaar beseft hij niet dat de maatschappij binnenkort zal moeten zorgen voor het welzijn een grote kudde lammetjes. Door de hele voorgeschreven liturgie in verband met de nieuwe religie, Covid19 genaamd, verlies ik zo veel tijd, dat ik misschien amper nog 35 minuten "les" kan geven. Het betreden van de school gebeurt aan de hand van een heel ritueel volgens een kleuren- en nummerschema dat dan bij een bepaalde klas en ingang hoort. Je moet dan met klas nummer zoveel een omweg lopen naar de ingang met de juiste kleur (alle klassen kriskras door mekaar,…

いいね!

Luc  Kusseneers
Luc Kusseneers
2020年9月15日

Even mijn glazen bol bovengehaald :

De mondkapjesplicht zal behouden blijven , er zullen pseudo-experten opstaan die zullen vaststellen dat de mondkapjesplicht ook een handige tool zijn tegen griep , de uitspraken " .... het dragen van het mondkapje moet een instinctieve routine worden ...." en " ... het dragen van een mondkapje moet een automatisme zijn zoals de autogordel ... " zullen de bevolking danig brainwashen dat er voldoende zijn die dit geloven en om die ter wille te zijn zal de verplichting gehandhaafd blijven want zo kunnen ze de bevolking bang en onder de duim houden , en zal de kans dat we ooit naar het normale terugkeren naar de prullenbak kan verwezen worden .

Wait and see…

いいね!
bottom of page