top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Aan de TV-nieuwsredacties: Hoelang gaat u nog...


...meedraaien op de paardenmolen in het circus van de virologen?


Geachte Dames en Heren van de TV-nieuwsredacties,

https://www.viruswaanzin.be/post/opengooien-horeca-leidt-tot-minder-besmettingen

De regering verklaarde dat de sluiting van de horeca geen wetenschappelijke gronden had. Maar we moesten toch “iets” doen. Volgens de virologen “een signaal dat we het menen”. Men kan het haast niet gekker bedenken, maar toch werd het publiek vermeld.

Enkele dagen geleden heeft u allemaal bericht dat er (“hoera!”) een studie gevonden was dat de horeca toch verantwoordelijk was voor een belangrijk aantal besmettingen.

Wij hebben dan publiek gemeld dat in deze studie staat, op basis van cijfers van april - mei 2020 in de omgeving van een metrolijn in de USA, er ingeschat wordt met een (foute) wiskundige “voorspelling” dat bij de heropening van de horeca 35 % van de bevolking besmet wordt. Op 8 juni 2020 is in België de horeca heropend, en de besmettingen gingen naar beneden.

Een paar dagen geleden hebben wij u met de evolutie van Rt van de besmettingen zwart op wit aangetoond dat de maatregelen niet werken. U vindt de grafieken nog eens in de bijlage.

We herhalen hieronder deze chart waarop u ziet dat Rt geen knikje maakt door de maatregelen. Meer nog, u vindt meteen een verklaring waarom de “besmettingen” (lees positieve tests) zijn gaan plafonneren op 28.10. Met name omdat Rt in zijn quasi-linaire curve op 22.10, aan 1 was gekomen. 28.10 is de incubatietijd later, zodat dan de positieve test van de besmettingen van 22.10 komen.


We hebben u ook al gewezen op intussen 2 totaal van elkaar onafhankelijke studies die aantonen dat de MAATREGELEN GEEN CORRELATIE VERTONEN MET DE EVOLUTIE VAN COVID 19. Eén ervan werd gepubliceerd op een Britse overheidswebsite.


Er was ook al het artikel van Prof. Raymond Pawson, toch geen klein bier, die hiervoor had gewaarschuwd op de website van SAGE gepubliceerd. Het Britse wetenschappelijk orgaan van de overheid. U vindt de 3 studies in de bijlage zodat u niet moet zoeken.


We herhalen het: DE MAATREGELEN VERTONEN GEEN CORRELATIE MET DE EVOLUTIE VAN COVID 19. Opdat het zeer duidelijk zou zijn, want u blijft maar allemaal onverkort meedelen aan het publiek dat de maatregelen wel werken, zonder dat u daar enige wetenschappelijke grond voor heeft. De waarzeggingen van de virologen met hun foute wiskundige onzin-modellen, zijn intussen helemaal achterhaald.


Nu komt er een Nederlands rapport waaruit blijkt dat als de horeca terug opengaat, er minder besmettingen zijn.


Hoe lang gaat u zich nog laten meedraaien op de paardenmolen in het circus van de virologen?


Is u bang om de juiste vragen te stellen misschien, en zo ja waarvoor? Voor ontslag, zoals een aantal van uw collega’s mij al hebben verteld. Is u bereid verder mee te werken aan de ondergraving van de geloofwaardigheid van de pers door mee te draaien met de wind?


1,096 views6 comments

Recent Posts

See All
bottom of page