top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Covid-19: "positief getest en toch niet besmettelijk"


Zie onze brief van 29.7.20 aan de regering daarover!


____

Onderstaande een brief van heden van Viruswaanzin aan de Belgische pers!

____Geachte Dames en Heren, 

Vandaag verscheen in Het Laatste Nieuws een artikel over positieve Covid-tests bij mensen die al eerder geïnfecteerd waren.  De vraag wordt gesteld of er wel een “tweede golf” was deze vakantie. 


Wij hebben deze vraag al op 29.7.2020 gesteld aan de regering. U vindt onze brief daarover in de bijlage.  De regering heeft hierop niet gereageerd.  In plaats van te onderzoeken wat wij schrijven heeft men de mensen dus wellicht nodeloos bang gemaakt. 


Het is niet de eerste keer dat wij iets meedelen, waar niemand naar luistert, terwijl men dan later moet vaststellen dat door dit te veronachtzamen er zware gevolgen zijn.  Al midden april hebben wij de politici ervoor gewaarschuwd dat door de verkeerde tests met vals negatieve resultaten er rampen gaan gebeuren door de vermenging van patiënten in woonzorgcentra. O.a. bij mail van 18 april 2020.  Wij krgen toen ook geen reactie en u heeft gezien wat er is gebeurd. 


Door onze analyses van de cijfers en de gegevens zien we dikwijls het probleem eerder.  We zijn hier al van in april mee bezig.  Wij begrijpen dat als Prof. Van Ranst zegt dat wij “idioten” zijn, dat tot terughoudendheid bij de pers aanleiding geeft.  Doch keer op keer tonen we aan dat wat we zeggen daadwerkelijk juist blijkt te zijn.  Vaak te laat en als er al een pak collaterale schade is. 


Nu zeggen we dat er nog steeds grote fouten zitten in het Corona-beleid.    Wij noemen er vier. 


-  Mondmaskers zorgen bij risicopatiënten voor gevaarlijker gedrag omdat zij denken dat die maskers hen beschermen.  Dat is niet zo.  In de meest optimistische van de elkaar tegensprekende studies, is er een vermindering van het aantal besmettingen.  Men blijft dus risico’s lopen met mondmaskers.  Als men dan zijn gedrag aanpast omdat men zich beschermd voelt, is er een groot probleem.  De WHO zegt dat (advies 5 juni 2020) en tot voor kort ook Minister De Block.    Men moet de risicopatiënten behoorlijk inlichten en hen beschermen in plaats van de rest op te zadelen met verkeerde maatregelen. 


- De maatregelen zijn gericht op de beperking van het aantal contacten en de spreiding van de virale episode in de tijd.  Als daardoor deze episode veel langer duurt, dan dreigt het totaal aantal contacten van de mensen tijdens de virale episode in werkelijkheid en in totaal veel hoger te zijn.  Stel dat het aantal contacten met 50 % wordt verminderd, wat al straf zou zijn, en de episode wordt met 300 % verlengd, dan zijn er meer contacten tijdens de virale episode, met in saldo meer besmettingen en doden tot gevolg.  Tenzij er op een kortere termijn een werkend en veilig vaccin wordt gevonden. Een normale episode duurt 10 weken. Op 30 weken vindt men geen vaccin.  


- Studies tonen aan dat de mensen de contactbubbel met 5 niet naleven.  Prof. Vlieghe en de Minister van Volksgezondheid willen deze bubbel verstrengen naar 3.  Als de bubbel van 5 nog niet werkt, dan heeft die van 3 geen zin. 

-  Onze regering vergadert in een gesloten ruimte met ongeveer 20 mensen met plexicschermen tussen.  Intussen weten we al een tijd dat een respiratoir virus wordt doorgegeven middels aerosolen.  Die aerosolen laten zich niet tegenhouden door plexischermen.   Ondanks de kennis rond aerosolen blijft men maar vasthouden aan het idee van het gesprek op minder dan anderhalve meter van een kwartier.  Als er één minister is die luid gaat spreken op deze vergadering één dag voor zijn symptomen, is de kans groot dat de hele regering ziek wordt.  


Daarom hebben we een lijst met maatregelen uitgewerkt die wel werken zonder collaterale damage, zonder de vrijheden van de mensen te beperken en zonder de economie aan te tasten.  U vindt deze maatregelen hieronder weer.   Het is toch niet nodig voor mens en maatschappij om maatregelen te zoeken die zelfkastijding uitmaken, eerder dan te zoeken naar iets dat werkt en ons niet te veel beperkt.  De virologen zitten vast in hun zeer beperkte leefwereld van verkeerde maatregelen. 


Wie op een wetenschappelijke verantwoorde manier kan weerleggen dat wat wij voorstellen niet zou werken, die mag dat aantonen.  

Er is op vandaag geen enkele reden waarom we deze alternatieve maatregelen niet zouden toepassen. Dan kan de hele economie terug aan het werk. 
____

Onze voorstellen:


Brief van 29.0720

42 Brief aan de Belgische Staat
.pdf
Download PDF • 85KB1,652 views13 comments

Recent Posts

See All

13 Comments


Rudolf Janssens
Rudolf Janssens
Oct 07, 2020

Niks

Like

@Rudolf/Van RANST

Een domme uitleg zonder inhoud.Waarom de moeite nog doen,als jou toch niemand gelooft.HOEVEEL KRIJG JIJ BETAALD VAN UNCLE BILL?

Like

Rudolf Janssens
Rudolf Janssens
Oct 07, 2020

Je vergeet een paar dingen. De gemiddelde opnameduur voor covid is een stuk langer dan 4.6 dagen, dus je simpele berekening houdt geen steek. En 77/dag is wat het nu is. Gaat nog toenemen.


Like

Met de ziekenhuiscapaciteit in het achterhoofd, is die 77 op 11500000 zo gek niet. Maar misschien lees je het liever zo:


In ons landje met zo'n 35000 ziekenhuisbedden - dat is exclusief psychiatrische en chronische bedden gerekend - waar de gemiddelde ziekenhuisopname 4,6 dagen blijkt te bedragen, kunnen er gemiddeld tot 7600 mensen per dag opgenomen worden bij een bezettingsgraad van 100%. Belgische ziekenhuizen draaien evenwel rond een gemiddelde bezettingsgraad van 80%. In principe kennen Belgische ziekenhuizen bijgevolg een restcapaciteit van zo'n 1520 opnames per dag ... om bv. buitengewone virussen op te vangen.


De rechten van alle burgers beperken omdat 5% van die restcapaciteit werd bereikt (77/1520), is niet alleen waanzin ... maar bovendien een CRIMINELE DAAD tegen de…


Like

Rudolf Janssens
Rudolf Janssens
Oct 06, 2020

Weet je wat waanzin? 77 opnames op slechts één enkele dag uitdrukken als een % van de totale bevolking. Wat is dat voor onzin? Wat heb je daar aan? Alleen dat het een heel laag cijfer is.

Like
bottom of page