top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Dossier: Hoe erg is corona echt?


Een grondige analyse van alle data, feiten en beleidsresultaten. Het was even wachten op deze belangrijke STATBEL publicatie, maar op 16 juni verschenen eindelijk de bevolkings- en sterfte cijfers.


Op 1 januari 2021 telde de wettelijke Belgische bevolking 11,521,238 inwoners, een groei met slechts 28,597 inwoners ofte 0.25%, een halvering in vergelijking met de voorgaande jaren, nagenoeg volledig toe te schrijven aan migratie (en niet aan Corona zoals we zullen zien) …

Sciensano bedacht vorig jaar 19,594 overlijdens aan het Corona virus toe. Met omgerekend 1,704 Corona-sterfgevallen per miljoen mensen op 31 december, rapporteerde België daarmee het hoogste (relatief) aantal sterfgevallen ter wereld, op de twee ministaten Monaco en Gibraltar na.


Nochtans deed België niet onder voor de andere landen in het verzinnen en handhaven van de meest idiote maatregelen om het respiratoire Corona-virus te beïnvloeden. Met nefaste gevolgen voor ons sociaal weefsel, onze horeca, onze cultuur verenigingen, onze kwetsbaren en bovenal onze jongeren en kinderen. Het waren stuk voor stuk nutteloze pogingen en ook al heeft Prof. Toussainti de ineffectiviteit van de maatregelen bewezen, onze ‘bewindvoerders’ blijven volharden in de boosheid… Deze ‘angst-cultiverende regering’ heeft ons ‘samen-leven’ onderworpen aan allegaartje van samenscholingsregeltjes, plexiglas voorschriften, reisbeperkingen, PCR-test terreur, gedrags verorordeningen, reserverings verplichtingen enz… Doen ze dat gewoon met de beste bedoelingen? Is het verlicht despotisme? Of gewoon onwetendheid op het debiele af?

Sinds een jaar volg ik de cijfers van Scienscano op de voet en laat ik een alternatieve stem horen, enerzijds op het discussie forum van https://www.viruswaanzin.be/ en anderzijds op mijn eigen website https://hoe-erg-is-corona-echt.be/

Oorspronkelijk werden die acties ingegeven door ongeloof over de vele statistische nonsens over de ernst van de pandemie. Die maakte snel plaats voor verbijstering over de genomen maatregelen. Toen het duidelijk werd dat onvoldoende geteste vaccins (of eigenlijk gen-therapieën) massaal onze bovenarm in moesten, werd het bezorgdheid. Nu ondertussen het merendeel van vrienden en familie zich braafjes heeft laten inenten is nog slecht gelatenheid over. Maar ik blijf ook vastbesloten. Deze voortdurende beperkingen van vrijheden, deze ongeziene inbreuken op onze privacy, deze massale toepassingen van censuur (‘van overheidswege’ dan nog) en de ongeremdheden waarmee deze acties konden genomen worden moeten allen aan de kaak gesteld worden.

Met de nieuwe cijfers van STATBEL kan ik vandaag mijn eigen standpunten nog scherper stellen:

 1. Tot en met 31/12/2020 is er onder 65 jaar eigenlijk helemaal geen oversterfte vast te stellen, tussen 65 en 74 jaar was die oversterfte marginaal, en boven de 75 was de situatie niet erger dan gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 10 jaar.

 2. Sinds 1/1/2021 zitten we, niettegenstaande 5,331 overlijdens toegeschreven aan Corona, in een periode van ondersterfte. Hoe lang kan je je kop in het zand steken? Mensen sterven niet aan Corona, ze sterven ‘met Corona’, net als ‘met’ hun andere kwalen en gezondheidsproblemen. ‘Het’ Corona-slachtoffer overlijdt met gemiddeld 1.75 comorbiditeiten, zijn/haar (gemiddelde) hoge leeftijd niet meegerekend.

 3. De vaccins lijken maar marginaal te werken. De vaccinatie campagne is de zoveelste nutteloze slag in het water. De druk die gezet wordt op onze jongere bevolking om zich in te enten met deze onvoldoende geteste ‘producten’ is misdadig.

Het is dus hoog tijd voor wat zelfreflectie bij onze beleidsvoerders. Niet één maatregel is vandaag nog te rechtvaardigen. Al zeer lange tijd niet meer trouwens…. (i)


De echte oversterfte in 2020! De klassieke oplijsting van de bevolkingsaantallen over de jaren heen, met de overlijdens en de gemiddelde sterfte graad is over gesimplificeerd. We zien als het ware, de 19,594 Corona overlijdens zitten, alsook de beangstigende stijging van 15% van de sterfte graad (i.e. van 0.95% naar 1.10%)


Die over simplificatie maakt echter dat we diverse gebeurtenissen niet capteren. B.v.

 • 2019 was een extreem mild jaar. Ondersterfte in één jaar kan niet anders dan een effect hebben in het jaar erna. Deze voorstelling van zaken is daar blind voor!

 • De laatste 10 jaar is onze 65+ bevolking met 18.5% toegenomen. De 85+ ers zelfs met ~40%, terwijl de totale bevolking met ‘slechts’ 6% groeide. Dit demografisch effect is niet te zien!

 • Dankzij een jaarlijkse instroom van (jongere) migranten bleef het gemiddeld sterftecijfer constant. Zonder migratie, en met een levensverwachting van 82 jaar, zou het ‘hoge’ sterftecijfer van 1.10% eigenlijk zelfs 1.20% moeten zijn.

 • In het verleden vielen griep seizoenen al eens ongelukkig. Zo kan je nul of twee keer een sterfte piek hebben in één jaar, of werd één zware sterfte golf mooi gespreid over twee jaar.

Er zijn eenvoudige technieken om tot betere cijfers te komen. Enerzijds kan je de data verfijnen per leeftijd/leeftijdsgroep en anderzijds moet je die aggregeren over een langere periode. In de onderstaande tabel koos ik voor leeftijdsgroepen van 5 jaar en heb ik 2019 en 2020 samen genomen en vergeleken met de twee jaar ervoor (2017-2018), de 4 jaar ervoor (2015-2018), de 6 jaar ervoor (2013-2018), enz.De tabel brengt al een eerste waarheid aan het licht. De laatste 2 jaar zijn beter dan ooit te voren voor de bevolking onder de 65. De impact van COVID daar is structureel niet aanwijsbaar.

Boven de 65 is er wel degelijk een impact, maar het is nu definitief dat deze impact een stuk bescheidener is dan tot nu toe gedacht. Als 65-jarige is je jaarlijks risico op overlijden gestegen van 1.26% naar 1.28% (+1.6%). Als 75-jarige van 3.14% naar 3.28% (een stijging met 4.3%).

Het is helaas zo dat, met het ouder worden, je risico op overlijden verhoogt. In 2017-2018 steeg dat risico van 10.7% voor een 85+, naar 19.6 voor een 90+ tot 48% voor honderdjarigen. Corona zorgde voor slecht een marginale stijging tussen 4% en 10%. B.v. het risico van de 90+er steeg van 19.6% naar 20.82% (~+6%). Vergelijk je met de sterfte cijfers van de laatste 10 jaar was er zelfs nauwelijks oversterfte.

De onderstaande tabel schat nu het werkelijk aantal ‘extra’ overlijdens door Corona: “0” onder de 65. “Tussen 2686 en 7528” boven de 65;

Achter elk overlijden, Corona gerelateerd of niet, zit een hoop verdriet. Maar laat ons dit in perspectief zien. Dit is absoluut geen ‘zware’ oversterfte. Vooral onze groepen van 80+en 90+ ers hebben het even moeilijk gehad. Echter, de groep van de 80+ ers komt in getalsterkte nog steeds uit boven het niveau van 2018 en de groep van de 90+ ers is zelf met 10% aangesterkt… En al deze mensen zitten al in hun bonus tijd.

Om daarvoor 600,000 van onze mensen naar de werkloosheid te duwen, om daarvoor ons sociaal weefsel plat te leggen, om daarvoor onze kinderen en jongeren te fnuiken in hun groei. Om daar zo veel collaterale schade aan te brengen… Dit was (en is nog steeds!) absoluut buiten proportie…

Sterven mensen áán of mét Corona?

Coronavirussen zijn eigenlijk al bekend als respiratoire virussen sinds 1966. Mensen naar adem zien snakken is beangstigend, dus Corona (of beter COVID-19 met varianten alfa tot delta) zijn dat ook.

Over de oorsprong gaan nog altijd theorieën, de wereld rond. Je bent zelfs geen complotdenker meer als je je afvraagt of het virus door mensen gemaakt is?

Ook de gevaarlijkheid van het virus blijft onduidelijk. Kan je er blijvende hart- of longletsel van krijgen? Uit de statistieken is dat jammer genoeg niet uit te halen.

Wat helaas ook altijd vergeten wordt is dat het veelal secundaire infecties zijn die voor het bijkomende letsel zorgen. Dat was b.v. ook bij de Spaanse Griep in 1918-1919 het geval. (En nee je moet COVID-19 niet met de Spaanse Griep vergelijken. De Spaanse Griep was 80 tot 100 keer erger, en maakte slachtoffers in de hele bevolkingmet piek in de categorie 19-28. Corona treft bijna exclusief de oudere bevolking, en met name die met meerdere chronische aandoeningen…

Meer dan 80% van de officiële COVID-19 overlijdens viel trouwens in de groep van de (9%) 75+ ers. Slechts 6% van de overlijdens viel in de groep 65- (~+80% van de bevolking). Zoals we eerder al zagen is er overigens zelfs ondersterfte in de groep van 65-. Anders gesteld, die groep was nog nooit zo gezond… Op de uitzonderingen na…

Sciensano publiceert reeds sinds het begin een interessante statistiek: De co-morbiditeiten bij de COVID-19 overlijdens. De statistiek is veelzeggend: De COVID-19 slachtoffers stierven met gemiddeld 1.75 comorbiditeiten.
Houden we er verder rekening mee dat deze slachtoffers gemiddeld ook behoorlijk oud waren, dan denk ik dat we mogen stellen dat mensen vooral ‘mét’ COVID-19 sterven, niet ‘áán’… Een paar uitzonderingen (al dan niet aan bijkomende infecties) zeker niet te na.

Dit wordt trouwens meer en meer bevestigd:

 • Door Prof. Ioannidesi die in mei 2020 al poneerde dat de IFR van COVID-19 maar marginaal verschilt van die van de griep

 • Door de 886,526 landgenoten jonger dan 65 jaar die positief testten op Corona, zonder dat de categorie aantoonbaar meer COVID-overlijdens kreeg

 • Door de bloedstalen van donoren die eind dec. Al aangaven dat 20% van de bevolking al antilichamen had tegen Corona.

We moeten stoppen met het hele gedoe rond Corona, de overvloed aan ontsmetting middelen, de anderhalve meter isolatie, enzomeer. De hele pandemie is weinig meer dan paniekpropaganda van media en politiek.

Ook de test strategie grenst aan het waanzinnige. In 2021 alleen al, werd bij meer dan 7.5 miljoen mensen een test afgenomen. Over het doel van de PCR-test bestaan er verschillende complottheorieën. Over het nut van de PCR-test voor Corona is iedereen het eens: volstrekt onnuttig.

Meer nog. De test is dermate storend dat de Amerikaanse overheid zijn strategie aangepast heeft. Immers, te veel gevaccineerden bleven positief testen op Corona en dus besloot de CDC maar om sinds 6 weken de PCR-test voor gevaccineerden drastisch te wijzigen (ii). ‘Fraude’ heet dat in de bedrijfswereld, ‘optimalisatie’ heet dat bij virocraten… En dan is nog de vraag of de CDC nu fraude pleegt , dan wel of de PCR-test voor het ‘vaststellen van Corona besmettingen’ al die tijd frauduleus was. Reinhard Fuellmich is alvast van het laatste overtuigd en tracht de protagonisten ervan voor een nieuw Nuerenberg-tribunaal te krijgen!

Hoe goed loopt de vaccinatie?

Het fagg (federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten) publiceert wekelijks een overzicht van de vastgestelde bijwerkingen van de COVID-19-vaccins. Onderstaande tabel vat samen:


De controverse rond de vaccinatiecampagne is groot. Vooreerst is er een discussie of we überhaupt mogen spreken van een vaccin, dan wel of de naam gen-therapie niet correcter zou zijn.

Verder zijn de vaccins nieuw en onvoldoende getest. Door de vaststelling van massaal veel besmettingen via de (waarschijnlijk ‘frauduleuze’) PCR-testen voor Corona besmettingen, verkregen de vaccin-producenten een tijdelijke ‘noodgoedkeuring’ om, met volledige immuniteit, de onvoldoende geteste vaccins op de markt te brengen.

Ondertussen loopt de vaccinatie campagne als een trein. De vaccinatie bereidheid is groot en al meer dan 60% van de volwassen bevolking heeft zich al een abonnement aangeschaft voor een jaarlijkse vaccinatie. De corona paspoorten worden massaal afgedrukt en niemand stelt zich ook maar één vraag bij het feit deze ‘paspoorten’ slechts tot mei 2022 geldig zijn.

Het goede nieuws is dat (voorlopig althans) de massale sterfte van ‘de experimentele gentherapieën’ uitblijft.

De grote vraag blijft echter: Waarom laat onze jongere bevolking zich in godsnaam inenten? Het gemiddelde risico op overlijden na vaccinatie is met 0.003% dan wel niet hoog, maar het nemen van een vaccin voor 65- is compleet onzinnig, gegeven dat onder 65 er geen aantoonbaar Corona risico is.

Een andere grote vraag is… Helpt de vaccinatie überhaupt?

We maken even een nieuwe grafiek die het vaccinatieverloop van onze 75+ bevolking afzet tegen de sterfte cijfers (totaal en voor Corona) en voor de hele bevolking zowel als voor de 75+ ers.

We identificeren 5 pijnpunten in het vaccinatie verloop:

 1. Tot week 16 was de 65- bevolking voor minder dan 10% ingeënt terwijl de 75+ bevolking bijna in de buurt van de 80% kwam. Waarom zagen we geen impact in totale overlijdens noch in COVID overlijdens,

 2. Waarom kregen we in volle vaccinatiecampagne zelfs te maken met stijgende overlijdens door CORONA zelfs bij onze gevaccineerden

 3. Als er zo veel COVID overlijdens waren, waarom leek de overlijdens curve zo normaal. Meer nog er is tot op vandaag ondersterfte!

 4. De 75+ overlijdens lijken, tot vandaag, nog steeds geen schijnbaar voordeel uit de vaccinatie te halen. Hun aandeel blijft ongewijzigd.

En waarom zorgt de 65+ bevolking zelfs met 90% vaccinatie, vandaag toch nog steeds voor 83% van de COVID overlijdens?

Hier is de grafiek:

Je kan dus even goed een kraslot kopen. Dat geeft waarschijnlijk evenveel kans dat je er beter van wordt dan dat je je een gen-therapie abonnement neemt voor de komende 20 jaar. …


Stop a.u.b. de angstpropaganda

Aan de beleidsmakers, de beleidsvoerders, de virologen en de media. Ik wil jullie hier bij oproepen om te stoppen met de angst propaganda !!!

Aan de medeburgers van absurd België. Ik wil jullie oproepen om jullie kritischer op te stellen. Geloof de nonsens van 2021 niet meer. Stel je vragen of wat er gebeurt wel in proportie is, wees kritisch op de inbreuken op je privacy, verzet je tegen de beperkingen van je burgerrechten !


Bijlage: De nonsens van 2021

Op https://hoe-erg-is-corona-echt.be publiceer ik minstens één keer per maand mijn alternatieve waarheid als antwoord op de vele nonsens van 2021. Hierbij wat extra grafiekjes:

 1. De 5,331 Corona overlijdens van 2021 zijn onzin

Bekijk even de onderstaande sterftecijfers van alle 1/1 tot 6/6 periodes van de afgelopen jaren. 2021 heeft een ondersterfte van ~3% en zou zelfs ~14% ondersterfte hebben mochten de Corona overlijdens ‘extra’ zijn.2. 2021 is perfect normaal. Er is zelfs ondersterfte bij onze 75+ ers

Bekijk even de nevenstaande grafiek van alle 1/1 tot 6/6 periodes van de afgelopen jaren. We zien een perfect normaal verloop met een stijgende curve van de 75+, met een piekje in 2020 (eerste golf) maar ook niet meer dan dat…3. De tweede lockdown was zinloos

Bij 40% van ons grondgebied was de daling van Corona al ingezet voor de maatregelen van de tweede lockdown ingingen… En dit zelfs zonder rekening te houden met incubatie en wetende dat de test-hysterie nog intenser werd in die periode.4. De derde golf was artificieel

Bekijk de onderstaande afbeelding. De derde golf kwam nooit in een experimentele fase. Echter, relatief gezien kwamen er tot twee keer zoveel mensen op de intensieve afdeling terecht.

5. Het testbeleid hangt aan elkaar met spuug en plaktouw…

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de epidemie onder controle indien gedurende minstens twee weken de positiviteitsratio onder de 5 procent ligt. Dat is in België al een maand zo…

Volgens onze regering gingen we de epidemie onder controle beschouwen indien gedurende minstens twee weken de positiviteitsratio onder de 3 procent ligt. Dat is al 14 dagen zo!

De positiviteitsratio gerapporteerd op Sciensano bevat de dubbele metingen door hertesten. Dat is gemiddeld 12% te hoog.

Het aantal uitgevoerde testen is waanzinnig hoog, daarbij werd nergens bij gehouden hoeveel Belgen al getest werden, noch tot welke leeftijdscategorieën deze behoorden. Dat maakt deze 14.5 miljoen testen nagenoeg waardeloos…

Tenslotte… De positiviteitsratio is eindelijk weer gezakt naar 1.36% op 16 juni 2021… Dankzij de vaccinatie campagne klonk het bij de politici! Dankzij de vaccinatie én het seizoenseffect klonk het bij de virologen.

Voor wat het waard is: De positiviteitsratio, na de eerste golf, zakte in de week van 8 juni 2020 van 1.59% naar 1.15%... alleen te wijten aan het seizoenseffect!

6. Sterven door ademhalingsproblemen is niet zo abnormaal.

Tot 2017 hanteerde België een ander systeem van ‘doodsoorzaak’ – registratie. Toen moest nog ‘één’ doodsoorzaak gegeven worden. Ondertussen is dat afgeschaft en wordt met co-morbiditeiten gewerkt. Interessant om vast te stellen is dat in 2017 ziekten aan het ademhalingssysteem, met 12-13% op nummer 3 stonden. Dat ligt wel zeer, zeer dicht bij de 15% officiële Corona slachtoffers .

7. De sterftepiek in 2020 waar iedereen over zweeg…

In augustus 2020 hadden we een hittegolf in België. Dat komt elk jaar wel eens voor. Tussen 10 en 15 augustus vielen toen tot 70% meer overlijdens dan de vorige jaren (zelfs tot 87% meer overlijdens bij de 85+). De media was oorverdovend stil. Nauwelijks een Corona dode te bespeuren en toch zo veel overlijdens! Ongezien!

Waarom? De ondersterfte van 2019 eiste gewoon ook hier zijn tol…

_______ Auteur: Kurt Wayenberg (26/05/1965) - is geen arts, noch viroloog of medische wetenschapper, maar evenmin een anti-vaxxer noch een complotdenker. Hij is al meer dan 32 jaar actief in de technologiesector en in het verwerken van grote hoeveelheden informatie. Zijn geloofsbrieven bevatten een Master in Wiskunde, een Master in Bedrijfseconomie (waaronder statistiek & econometrie), en een Master in Artificiële intelligentie.

_______

Referenties:

1. Prof. Toussaint.en collega’s publiceerden in Nov. 2020 al dat de maatregelen geen effect hebben gehad op het verloop van de pandemie: Covid-19 Mortality: A Matter of Vulnerability Among Nations Facing Limited Margins of Adaptation 2. https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

6,270 views121 comments

Recent Posts

See All

121 Comments


bertha criel
bertha criel
Jul 05, 2021

https://m.theepochtimes.com/billionaire-warren-buffett-predicts-new-pandemic-worse-than-covid-19_3885640.html?utm_medium=epochtimes&utm_source=telegram Miljardair Warren Buffett voorspelt nieuwe pandemie erger dan COVID-19

Warren Buffett, bekend als het 'Oracle of Omaha', beweert dat de pandemie van het coronavirus "niet de ergste is die je je kunt voorstellen" en voorspelt een nieuwe.

Like

bertha criel
bertha criel
Jul 04, 2021

https://www.bitchute.com/video/8cROaJnSsx1f/ Tijd om open kaart te spelen .Canada is wakker ...........

Like

bertha criel
bertha criel
Jul 03, 2021


Like

bertha criel
bertha criel
Jul 03, 2021

https://thenationalpulse.com/breaking/wuhan-lab-partner-scheming-on-pandemic-profits/ WATCH: 2018 Video Shows Wuhan Lab Partner Scheming On How To Make Money From A Pandemic.

Like

Johan Goris
Johan Goris
Jul 03, 2021

De delta-variant is aangekomen. Vervelend, want het zal mogelijk verhinderen dat bepaalde versoepelingen uitblijven. Als er geen golf aankomt dan zal men zeggen dat de vaccinatie het verschil gemaakt heeft. Als er een serieuze nieuwe golf aankomt, laat ons zeggen in september, dan heeft de vaccinatie gefaald. Dat is iets dat men niet kan toegeven vrees ik. Het zal dus ons gedrag zijn en het deel dat nog niet gevaccineerd is.

Langs de andere kant denk ik dat ons land al redelijk veel besmet is geweest. En hierdoor is er ook veel natuurlijke immuniteit opgebouwd. En ja, de vaccinatie zal nu in eerste instantie wel helpen. Het is wel zo dat een groot deel van de bevolking door de natuurlijke…


Like
bottom of page